پروژه شاخص اطلس مال در منطقه 1 تهران، خیابان پاسداران، ضلع جنوبی پارک نیاوران واقع شده است.

این پروژه با کاربری تجاری – اداری دارای ١٩ طبقه می باشد که ٨ طبقه اداری، ٤ طبقه تجاری، 1 طبقه فودکورت و ٦ طبقه پارکینگ را شامل می‌شود.

شرکت ساین صنعت از سال 1397 جهت ساخت و نصب تابلوهای راهنما با این پروژه همکاری نموده و در سال 1400 به عنوان برنده مناقصه طراحی، ساخت و نصب تابلوهای پیرامونی و راهنمای طبقات تجاری، اداری و پارکینگ  پروژه اطلس مال، انتخاب و شروع به فعالیت نموده است.

سایر خبرها

تخفیف تابلوهای ایمنی ویژه نیمسال اول 1402

تخفیف تابلوهای ایمنی ویژه نیمسال اول 1402

طراحی، ساخت و نصب تابلوهای راهنمای پروژه تجاری- اداری اطلس مال

طراحی، ساخت و نصب تابلوهای راهنمای پروژه تجاری- اداری اطلس مال

طراحی، ساخت و نصب تابلوهای بیمارستان امام علی (ع) در نجف اشرف

طراحی، ساخت و نصب تابلوهای بیمارستان امام علی (ع) در نجف اشرف

کاتالوگ مراکز تجاری - اداری

کاتالوگ مراکز تجاری - اداری

همکاری با شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی

همکاری با شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی