پروژه شاخص اطلس مال در منطقه 1 تهران، خیابان پاسداران، ضلع جنوبی پارک نیاوران واقع شده است.

این پروژه با کاربری تجاری – اداری دارای ١٩ طبقه می باشد که ٨ طبقه اداری، ٤ طبقه تجاری، 1 طبقه فودکورت و ٦ طبقه پارکینگ را شامل می‌شود.

شرکت ساین صنعت از سال 1397 جهت ساخت و نصب تابلوهای راهنما با این پروژه همکاری نموده و در سال 1400 به عنوان برنده مناقصه طراحی، ساخت و نصب تابلوهای پیرامونی و راهنمای طبقات تجاری، اداری و پارکینگ  پروژه اطلس مال، انتخاب و شروع به فعالیت نموده است.

سایر خبرها

علائم کرونا ویروس

علائم کرونا ویروس

نصب تابلوهای راهنمای فرودگاه اصفهان

نصب تابلوهای راهنمای فرودگاه اصفهان

محدودیت های کرونا

محدودیت های کرونا

تخفیفات تابلوهای ایمنی ویژه نیمسال اول 1400

تخفیفات تابلوهای ایمنی ویژه نیمسال اول 1400

طراحی، ساخت و نصب تابلوهای راهنمای پروژه تجاری- اداری اطلس مال

طراحی، ساخت و نصب تابلوهای راهنمای پروژه تجاری- اداری اطلس مال