این شرکت از سال های گذشته تا کنون مفتخر به همکاری با شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی بوده است و در حال حاضر جدیدترین پروژه های در حال اجرا می توان بیمارستان 17 شهریور آبادان، بیمارستان هدایت، درمانگاه چناران و درمانگاه مهران اشاره کرد.

سایر خبرها

تخفیف تابلوهای ایمنی ویژه نیمسال اول 1402

تخفیف تابلوهای ایمنی ویژه نیمسال اول 1402

طراحی، ساخت و نصب تابلوهای راهنمای پروژه تجاری- اداری اطلس مال

طراحی، ساخت و نصب تابلوهای راهنمای پروژه تجاری- اداری اطلس مال

طراحی، ساخت و نصب تابلوهای بیمارستان امام علی (ع) در نجف اشرف

طراحی، ساخت و نصب تابلوهای بیمارستان امام علی (ع) در نجف اشرف

کاتالوگ مراکز تجاری - اداری

کاتالوگ مراکز تجاری - اداری

همکاری با شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی

همکاری با شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی